لیست 100 لغت پرکاربرد در انگلیسی | بلاگ

لیست 100 لغت پرکاربرد در انگلیسی

تعرفه تبلیغات در سایت
 

1- Accept - پذيرفتن
2-Allow - اجازه دادن
3-Ask - پرسيدن
4-Believe - باور كردن
5-Borrow - قرض گرفتن
6-Break - شكستن
7-Bring - آوردن
8-Buy - خريدن
9-Can/ Be able - توانستن
10-Cancel - منتفي كردن

11-Change - تغيير دادن
12-Clean - تمييز كردن
13-Comb - شانه كردن
14-Complain - شكايت كردن
15-Cough - سرفه كردن
16-Count - شمردن
17-Cut - بريدن
18-Dance - رقصيدن
19-Draw - كشيدن
20-Drink – نوشيدن

21-Drive - رانندگي كردن
22-Eat - خوردن
23-Explain - توضيح دادن
24-Fall - افتادن
25-Fill - پر كردن
26-Find - پيدا كردن
27-Finish - تمام كردن
28-Fit - جا دادن
29-Fix - درست كردن
30-Fly - پرواز كردن

ادامه دارد....

 

لیست 100 لغت پرکاربرد در انگلیسی,...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : پنجشنبه 8 مهر 1395 ساعت: 18:19