زبان | بلاگ

زبان

تعرفه تبلیغات در سایت
be confident بی پروا باش
be successful موفق باش
be beautiful قشنگ باش
be intelligent باهوش باش
be hardworking سخت کوش باشد
be carefree بی خیال باش
be modest فروتن باش
be driven خود راهنما باش
be forgiving بخشنده باش
be creative خلاق باش
be relaxed آرام باش
be motivated با انگیزه باش
be educated تحصیل کرده باش
be thoughtful با ملاحظه باش
be kind مهربان باش
be determined مصمم باش
be good خوب باش
be unstoppable غیر قابل توقف باش
be knowledgeable با بصیرت باش
be sympathetic دلسوز باش
be honest صادق باش
be worthy شایسته و لایق باش
be straightforward رک باش
be courteous مودب باش
be polite با نزاکت باش
be gentle نجیب باش
be strong قوی باش
be open رک گو باش
be loving دوستداشتنی باش
be funny شوخ و با مزه باش
be selfless عاری از نفس پرستی باش
be generous بخشنده باش
be humble متواضع باش

just be you!
در کنار این همه خصیصه و ویژکی خودت باش کاپی کسی دیگه نباش

زبان انگلیسی,زبان عشق,زبان,زبان نصرت,زبان بدن,زبان فارسی,زبان آلمانی,زبان ترکی,زبان زرگری,زبان روسی,...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : پنجشنبه 8 مهر 1395 ساعت: 18:18